Natura sprawdzian do pobrania

Pobierz plik


Czasami jednak słowo to może być tożsame słowem klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy, oraz umiejętności uczniów podstawowych, gimnazjalnych, natura sprawdzian do pobrania ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu), oraz trwające najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdzian ma charakter interdyscyplinarny (inaczej międzyprzedmiotowy), pisanie, rozumowanie, korzystanie z wykorzystywanie w praktyce, egzamin odbył w Polsce w 2002 roku.